News


The first planning workshops in the Municipality of Suhareka and the Municipality of Dragash / Dragaš for the drafting of Strategic Education Plans


The KEEN Project has started the first planning workshops in the Municipality of Suhareka and the Municipality of Dragash for the drafting of Strategic Education Plans in these

Me shume

Presentation of the study "Impact of teachers and school resources on the results of Kosovar students - Findings from the PISA 2015 test results"


Kosovo Education Center (KEC) within the EU-funded project "Kosovo Education and Employment Network (KEEN)" presented today the study "Impact of teachers and school resources on

Me shume

Presentation of the evaluation report on ''Implementation of the Kosovo Education Strategic Plan in 2017''


The presentation of the evaluation report on ''Implementation of the Kosovo Education Strategic Plan in 2017'' was organized today, a report prepared by the Kosovo Education

Me shume

Presentation of two studies of the necessary skills in the construction sector and wood processing sector in Kosovo


The EU funded project "Kosovo Education and Employment Network - KEEN" has presented two studies of the necessary skills in the construction sector and wood processing sector in

Me shume

Ceremony of Certification


Today, within the framework of the project Kosovo Education and Employment Network - KEEN funded by the European Union in Kosovo, was organized a ceremony of certificates

Me shume

Discussion Table ‘’Preclusion of egyptian community from the Strategy for the Inclusion of Roma and Ashkali Communities in Kosovar Society 2017-2021’’


Kosovo Education Center - KEC, within the framework of the projects "Kosovo Network for Education and Employment - KEEN" and Kosovo Integration Initiative - KOSINT 2020, has

Me shume

Third Planning Workshop in the Municipality of Gjilan for drafting the Strategic Plan for Education


Third Planning Workshop in the Municipality of Gjilan for drafting the Strategic Plan for Education has been organized by KEEN Project. KEEN is an EU funded project and

Me shume

Second Planning Workshop in Municipality of Peja for drafting the Development Plan for Education


Second Planning Workshop was organized in Municipality of Peja for drafting the Development Plan for Education. In the municipality of Peja in 2016/17 are registered 19,400

Me shume

First Planning Workshop in Mitrovica Municipality for drafting the Local Education Plan


First Planning Workshop in Mitrovica Municipality for drafting the Local Education Plan organized by KEEN project. KEEN is an EU funded project and implemented by strategic

Me shume

First Planning Workshop in Gjakova Municipality for drafting the Local Education Plan


First Planning Workshop in Gjakova Municipality for drafting the Local Education Plan organized by KEEN project. KEEN is an EU funded project and implemented by strategic

Me shume

First Planning Workshop in Gjilan Municipality for drafting the Local Education Plan


First Planning Workshop in Gjilan Municipality for drafting the Local Education Plan organized by KEEN project. KEEN is an EU funded project and implemented by strategic

Me shume

First Planning Workshop in Peja Municipality for drafting the Local Education Plan


KEEN Project has started the first Planning Workshop in Peja Municipality for drafting the Local Education Plan. KEEN is an EU funded project and implemented by strategic

Me shume

First planning workshop in the Municipality of Fushe Kosova for drafting the Local Community Plan


KEEN Project has started the first planning workshop in the Municipality of Fushe Kosova for drafting the Local Community Plan. KEEN is an EU funded project and implemented by

Me shume

First workshop for drafting the Strategic Education Plan in the Municipality of Prizren


KEEN project started the first planning workshop in the Municipality of Prizren for the drafting of the Strategic Education Plan in the Municipality of Prizren. KEEN is an EU

Me shume

Three-day workshop on drafting the Sector Strategy for Employment and Social Welfare 2017-2021


The project funded by the European Union "Kosovo Education and Employment Network - KEEN", with support by the Ministry of Labor and Social Welfare, is holding a three-day

Me shume

The Government of Kosovo, 7 April 2017, approved the Strategy for the involvement of Roma and Ashkali communities in Kosovo society 2017-2021


The Government of Kosovo, 7 April 2017, approved the Strategy for the involvement of Roma and Ashkali communities in Kosovo society 2017-2021 and the Action Plan. The process of

Me shume

One-day workshop to present the framework for the development of Municipal Action Plans


Within the framework of cooperation agreements for drafting local action plans in the field of education and inclusion of Roma, Ashkali and Egyptian communities, the Kosovo

Me shume

Cooperation agreement between Peja Municipality and "Kosovo Education and Employment Network"


Mayor of Peja Municipality, Mr. Gazmend Muhaxheri, signed a cooperation agreement between the Municipality of Peja and Kosovo Education and Employment Network (KEEN).This

Me shume

Cooperation agreement between the Municipality of Prishtina and "Kosovo Education and Employment Network"


Mayor of Prishtina Municipality, Mr. Shpend Ahmeti, signed a cooperation agreement between the Municipality of Prishtina and Kosovo Education and Employment Network (KEEN). This

Me shume

Cooperation agreement between the Municipality of Gjakova and "Kosovo Education and Employment Network".


Mayor of Gjakova Muncipality, Ms. Mimoza Kusari-Lila, has signed cooperation agreement between the Municipality of Gjakova and "Kosovo Education and Employment Network" for two

Me shume

Conference 'Education for Employment - the cooperation of vocational schools with businesses'


"Kosovo Education and Employment Network- KEEN" supported jointly the conference "Education for Employment'' - the cooperation of vocational schools with businesses. The overall

Me shume

One day workshop on review of Action Plan and Budget of KESP 2017-2021


A one-day workshop was held to review the Action Plan and Budget of the draft "Strategy for the inclusion of Roma, Ashkali and Egyptian 2017-2021", organized by the EU funded

Me shume

Punëtoria për finalizimin e Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë kosovare 2017-2021


U mbajt punëtoria një ditore për shqyrtimin e draftit të rishikuar të “Strategjisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë kosovare

Me shume

Punëtoria për Hartimin e Buxhetit të Planit Strategjik për Arsim të Kosovës (PSAK) 2017-2021


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në bashkëpunim me Giz Cdbe (Zhvillimi i Kapaciteteve në Arsimin Fillor) dhe projektin e financuar nga Bashkimi Evropian

Me shume

Strategy recommendations on the Ashkali, Egyptian and Roma Communities


Organized by OSCE, a conference introducing the draft analysis with recommendations for the draft strategy of Ashkali, Egyptian and Roma communities was held today. Participants

Me shume

Launch of Kosovo Education and Employment Network Project – KEEN


The launching event of the "Network for Education and Employment Kosovo - KEEN" was held today. Present in the launching event of KEEN Project were civil society organizations,

Me shume

Conference presenting the first draft of the Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2017-2021


Ministry of Education, Science and Technology (MEST) in cooperation with GIZ-CDBE (Capacity Development in Primary Education) and the EU funded project "Kosovo Education and

Me shume

A fair promoting projects supported by the EU Office in Kosova within the Promotion of Civil Society Program 2014-2015


Today a fair was organized in "Zahir Pajaziti" Square promoting projects supported by the European Union Office in Kosovo under the Civil Society Facility Scheme 2014-2015 and

Me shume

The workshop to review the Draft Strategy for the Ashkali, Egyptian and Roma communities


The workshop to review the Draft Strategy for Ashkali, Egyptian and Roma communities was organized today. This workshop is organized with the initiative of the Civil Society

Me shume

Day two of the third planning workshop for the Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2017-2021


Day two of the third planning workshop for the Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2017-2021. The process of drafting KESP 2017-2021, is led by the Ministry of Education,

Me shume

Workshop to identify and analyse the needs for capacity building of partner organizations


Today, within the KEEN Project a workshop was held with project partners to identify and analyse the needs for capacity building of partner organizations. Partner organizations in

Me shume

Planning Workshop


Planning workshop within “Kosovo Education and Employment Network - KEEN”. KEEN Project is a strategic coalition of four civil society organizations focused in education,

Me shume

Day one of the third planning workshop for the Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2017-2021


Day one of the third planning workshop for the Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2017-2021. The process of drafting KESP 2017-2021 is led by the Ministry of Education,

Me shume

Planning workshop to draft the Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2017-2021


The second planning workshop for the drafting of Kosovo Education Strategic Plan (KESP) 2017-2021 was held today. The process of drafting KESP 2017-2021 is led by the Ministry of

Me shume